NumărDataConținut
5328.09.2021privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Modernizare de drumuri de interes local în com. Siliștea” prin Programul național de investiții Anghel Saligny
5228.09.2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
5128.09.2021privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna august 2021
5028.09.2021privind aprobarea modificării HCL Siliștea nr. 47/09.09.2016 privind Strategia de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional RAJA SA pentru perioada 2021 - 2029
4928.09.2021privind aprobarea documentațiilor PUZ și RLU aferente realizării investiției ”Parc fotovoltaic Gălbiori 2, com. Siliștea” ...
4808.09.2021privind desemnarea reprezentantului CL în CEACE constituită la nivelul Școlii Gimnaziale nr. 1 Siliștea ...
4708.09.2021privind desemnarea pentru anul școlar 2021 - 2022 a reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Siliștea
4608.09.2021privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare străzi în com. Siliștea”...
4508.09.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare străzi, com. Siliștea”
4426.08.2021privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Siliștea în sem. II al anului școlar 2020-2021
4326.08.2021privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna iulie 2021
4226.08.2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
4126.08.2021privind alegerea președintelui de ședință
4029.07.2021privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna iunie 2021
3929.07.2021privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem. I al anului 2021
3829.07.2021privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al com. Siliștea pe trim. II al anului 2021
3729.07.2021privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a com. Siliștea. jud. Constanța pentru perioada 2021 - 2027
3625.06.2021privind atribuirea, în folosință gratuită, a unui lot de teren conform prevederilor L15/2003 ...
3525.06.2021privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna iunie 2021
3425.06.2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut